Cursos On-Line

 

Els Cursos On-line consisteixen en una formació dirigida al ciutadà, i enfocada a la millora del hàbits i coneixement en matèria de Seguretat de la Informació. Aquests cursos abasten tant la seguretat tècnica (ús d'eines i aplicacions, tecnologies utilitzades...), com la seguretat organitzativa (legislació, estàndards i bones pràctiques).

Els Cursos On-line s'ofereixen periòdicament des de la plataforma SAPS?, pel que us convidem a visitar regularment aquest apartat per tal de conéixer els nous cursos que anem publicant.

A la finalització dels cursos, es lliurarà a l'alumne un certificat d'aprofitament en format electrònic i signat digitalment, amb què s'acredita la realització d'aquest i que s'han superat els objectius establits per cadascun d'ells.

Tot seguit, es mostren els cursos disponibles actualment amb la seua descripció: