Vulnerabilitat en MAMP Pro 4.2

28/07/2020
La vulnerabilitat detectada permetria l'escalat de privilegis podent obtindre's així privilegis del sistema amb qualsevol usuari autenticat.

Risc: Alto Alto
Sistemes afectats:

La vulnerabilidad solo se ha comprobado en la última versión del software, pero es muy probable que afecte también a versiones anteriores.

Descripció:

MAMP Pro, és un entorn de desenvolupament web per a Windows que inclou de sèrie un intèrpret PHP, una base de dades MySQL i un servidor web Apache oNginx. Aquest tipus de paquets és emprat per desenvolupadors web per a programar en PHP.

Més infomració en el següent enllaç

Solució:

Se recomienda a los usuarios de MAMP corregir los permisos de forma manual a la espera de una versión que corrija el fallo.